Povinné vzdelávanie mediátorov v roku 2023

Ministerstvo spravodlivosti SR v roku 2023 mení podmienky povinného vzdelávania mediátorov. Namiesto jarného a jesenného vzdelávania bude možnosť absolvovať seminár priebežne počas celého roka. Ponúknuté sú dve témy - jedna právna a druhá zameraná na sociálne zručnosti. Mediátor si tak bude môcť vybrať, ktorú tému, kedy a v ktorej vzdelávacej inštitúcii absolvuje.

Každá vzdelávacia inštitúcia môže vypísať jeden seminár v danej téme v každom kalendárnom štvrťroku. To znamená, že v každom kalendárnom štvrťroku môže vzdelávacia uskutočniť jeden odborný seminár na právnu tému a jeden odborný seminár na ďalšiu tému (neprávnu).

Povinné vzdelávanie v roku 2023 sa uskutoční prezenčnou formou, len v prípade existencie nepredvídateľnej situácie, ktorá by objektívne znemožnila uskutočnenie odborných seminárov v prezenčnej forme budú semináre nahradené dištančnou formou.

Pre rok 2023 sú vypísané tieto dve témy:

Termíny pre rok 2023 nájdete tu