Zoznam členov ARMS - Trenčiansky kraj

Mgr. Renáta Králiková - mediátor (č. 1434 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Zlatovská 27, 911 05 Trenčín
Tel.: +421 915 038 191
email: kralikova@mediacnakancelaria.sk