Zoznam členov ARMS - Trnavský kraj

PhDr. Lívia Bott Domonkos, PhD. - mediátor (č. 2100 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: +421 917 737 076
email: bottlivi@gmail.com
web: http://www.bottlivia.com

Mgr. Jaroslav Brezina - mediátor (č. 323 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Sladovnícka 2557/13, 917 01 Trnava
Tel.: +421 908 566 522
email: jaroslav.brezina@gmail.com
web: http://www.spor.sk

Mgr. Adriana Fischer - mediátor (č. 2029 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Vajanského 22, 917 01 Trnava
Tel.: +421 948 912 079
email: fischer@rieseniedohodou.sk
web: http://www.rieseniedohodou.sk

Ing. Mgr. František Oravec, Phd. - mediátor (č. 406 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Krížna 253, 930 39 Zlaté Klasy
Tel.: +421 905 273 914
email: mediator@kasol.sk