Zoznam členov ARMS - Košický kraj

JUDr. Mgr. Joachim Dušan Fraňo - mediátor (č. 2266 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Trieda SNP 60, 040 11 Košice
Tel.: +421 902 594 762
email: joachim.dusan.frano@gmail.com
web: http://viacnezpravnik.sk

JUDr. Ing. PhDr. Róbert Toporcer - mediátor (č. 1023 v Registri mediátorov Min.spravodlivosti SR)
Duklianska 38/A, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 905 554 721
email: robert.toporcer@gmail.com
web: http://mediacie.info